Markus – Hoofdstuk 1 en 2

Markus – Hoofdstuk 1

Johannes de doper is de vooraankondiger van Jezus. Jezus wordt gedoopt door Johannes en Jezus gaat 40 dagen de woestijn in. Daarna vertelt hij in Galilea het goede nieuws; dat Gods koninkrijk snel zal komen.

Jezus roept zijn toekomstige volgelingen, die vissers waren. Jezus preekte in de synagoge en mensen vinden zijn leer zeer bijzonder; hij sprak met gezag. Hij geneest iemand die bezeten is en hij geneest later ook de schoonmoeder van Simon en daarna nog veel meer.

Jezus bidt op stille plekken, vertelt het nieuws in heel Galilea en geneest zieken.

Markus – Hoofdstuk 2

Jezus verkondigd de heilsboodschap in een huis waar mensen op af waren gekomen. Vier vrienden brengen een verlamde man via het dak het huis in, naar Jezus. Eerst vergeeft hij de zonden van de man en daarna geneest hij de man. Jezus gaat in discussie met de farizeeërs hierover. Jezus trekt daarna verder en mensen gaan hem achterna. Hij vraagt Levi de tollenaar met hem mee te gaan. Later eet hij bij hem thuis, waar ook zondaars aanwezig zijn. Hier maken de farizeërs opmerkingen over.

Op een dag lopen ze door het land en discussiëren de farizeeërs over het vasten en dat de volgelingen van Jezus de zondag rituelen misbruiken.

IntroductieHoofdstuk 3 en 4