Markus – een samenvatting

Achtergrond

Tijdens twee verschillende bijbelstudies in 2008 en 2017, doorlopen we het boek Markus. Om de tekst goed in te lezen, maak ik telkens een samenvatting van elk hoofdstuk. Hierdoor kan ik de hoofdstukken snel teruglezen. Om een hoofdstuk uit te werken, heb ik verschillende lees & vertaal sessies nodig. Een sessie duurt over het algemeen 2 – 3 uur. Ik ben geen bijbelgeleerde en maak daarom een samenvatting die voor mij goed werkt. Ik vat de tekst compact samen om het boek als geheel beter te begrijpen. Om de diepte in te gaan pak ik de bijbel er weer bij.

De samenvattingen van de eerste hoofdstukken zijn erg compact. De latere hoofdstukken zijn iets uitgebreider.

Om zelf de tekst goed te begrijpen, maak ik gebruik van verschillende vertalingen: De Statenvertaling, NBG vertaling, NBV vertaling, Bijbel in Gewone taal, Basisbijbel en soms Het Boek.

Het is dus een persoonlijke studie die ik nu (2022) op internet zet. Wie weet kun jij er ook iets mee. Leuk als je dit met me deelt.

Markus – Hoofdstuk 1

Johannes de doper is de vooraankondiger van Jezus. Jezus wordt gedoopt door Johannes en Jezus gaat 40 dagen de woestijn in. Daarna vertelt hij in Galilea het goede nieuws; dat Gods koninkrijk snel zal komen.

Jezus roept zijn toekomstige volgelingen, die vissers waren. Jezus preekte in de synagoge en mensen vinden zijn leer zeer bijzonder; hij sprak met gezag. Hij geneest iemand die bezeten is en hij geneest later ook de schoonmoeder van Simon en daarna nog veel meer.

Jezus bidt op stille plekken, vertelt het nieuws in heel Galilea en geneest zieken.

Hoofdstuk 2 en 3

Hoofdstuk 4 en 5